About

schrijver ~ poëet ~ ontwerper

Giel van der Hoeven (1961) schrijft ruim 30 jaar, aanvankelijk verslagen over sport, reisverhalen, songteksten en columns en de laatste jaren uitsluitend over beeldende kunst (voor Stichting Beeldende Kunst Westland) en over muziek (reviews en interviews). In 2002 ook begonnen met het schrijven van proza en poëzie. Heeft vanaf 2006 een aantal fotoboeken/dichtbundels in eigen beheer uitgebracht. Gedichten met een knipoog, humor en ernst onder eigen naam en onder het pseudoniem Gillespy. “Ik hou me bezig met de dingen van de dag en laat me daarbij leiden door mijn intuïtie, niet door tijdslimieten. Ik ben een alles(w)eter, wat iets anders is dan een betweter. Ik schilder een beetje en ik heb aan webdesign gedaan maar ben me meer gaan toeleggen op creative design (digitale fotobewerking). Voornamelijk het grafisch vormgeven van cd- en dvd hoesjes, ook wel cover-artwork genoemd. En ik ben ook erg geïnteresseerd in digitale communicatie en nieuwe media en publiceer regelmatig op internet. Verslagen en artikelen schrijf ik realistisch en informatief, en met beleving. Met als doel deze met anderen liefhebbers te delen want er is geen gein aan, iets goeds alleen te bezitten. Sinds 2010 interview ik ook artiesten exclusief voor TheBluesAlone? Voor mij een plezierige afwisseling met het schrijven van de reviews, en iets waar ik steeds weer mooie herinneringen aan overhoudt.” Want was het niet de schrijver en mediapersoonlijkheid Godfried Bomans die ooit zei: “Het aardigste van plezierige dingen is de herinnering.” (c) 2010

“De drang om te schrijven moet men wantrouwen, maar de drang om te formuleren niet.” – Godfried Bomans – [Nederlands schrijver 1913-1971]

writer ~ poet ~ designer

Giel van der Hoeven (1961) writes more than 30 years, initially reports on sport, travel stories, lyrics and columns. And the last years exclusively about Visual artworks (for: Visual Arts Foundation Westland) and music (reviews and interviews). In 2002 he also started writing prose and poetry. Made a number of poetry/photo books released in own management since 2006. Poems with a wink, humor and seriousness under his own name and under the pseudonym Gillespy. “I am busy with daily affairs and let me be guided by my intuition, not by deadlines. I’m a many style omnivore, what is something else than a Smarty. I paint a little and I have done webdesign, but focused more on creative design (digital photo editing) recently. Mostly the graphic design of cd and dvd sleeves, also known as cover-artwork. And I’m also very interested in digital communications and new media and publish regularly on the internet. Reports and articles I write realistic and informative, and with experience. With the aim to share these with others because it’s no fun, to possess good things just your own. Since 2010 I also interview artists exclusively for TheBluesAlone? Something I’ll cherish beautiful memories of, time and time again. For me a pleasant alternation with writing reviews. Because the Dutch writer and media personality Godfried Bomans once said: “the nicest of pleasant things is the reminder.”

“One must mistrust the urge to write, but not the urge to formulate.”  – Godfried Bomans – [Dutch writer, 1913-1971]